Krakowski Rocznik Archiwalny

Kontakt

Adres Redakcji:
Archiwum Narodowe w Krakowie
30-960 Kraków, ul. Sienna 16
tel. +48 12 422-40-94 wewn. 13 lub 21
e-mail: redakcja@ank.gov.pl

©Archiwum Narodowe w Krakowie