Krakowski Rocznik Archiwalny

Zasady przygotowania tekstu:

Redakcja Krakowskiego Rocznika Archiwalnego przykłada ogromną wagę do jak najlepszego opracowania redakcyjnego publikowanych tekstów. Wierzymy, że autorzy publikacji prezentuj± rezultaty swojej pracy w sposób rzetelny, zamieszczając informacje o wszystkich osobach, które przyczyniły się do powstania tekstu.
W związku z tym autorzy zamieszczajacy teksty w Roczniku będa proszeni o podpisanie umów wydawniczych regulujących m.in. kwestie praw autorskich do tekstu oraz ewentualnych podziękowań dla osób, które pomagały autorowi w tworzeniu tekstu. W wypadku współautorstwa konieczne będzie dodatkowo podpisanie oświadczenia dotyczącego współautorów.

Zasady zredagowania tekstu:

Wymogi techniczne ...>>>

Redakcja zastrzega sobie prawo zwrócenia autorowi tekstu opracowanego bez uwzględnienia poniższych zasad, z prośbą o jego uzupełnienie i przeredagowanie. Redakcja zastrzega sobie także prawo wprowadzania do tekstów zmian formalnych, uwzględniających zasady edytorskie i umożliwiających ujednolicenie zapisów w publikowanych tekstach.

©Archiwum Narodowe w Krakowie